top of page

גישת הטיפול בילדים ומתבגרים

 

נשב יחד ואערוך תשאול מעמיק ויסודי יחד עם ההורה אודות סיבת הפנייה ,
הרגלי חיים, הסביבה ומצב רפואי בהווה ובעבר.
ההיסטוריה של ילדים קצרה וחשוב שאכיר אותה היטב ,
לפעמים זה כמו "פנייה לא נכונה" שיוצרת כדור שלג

ומעגל שצריך להבין איך לצאת ממנו ביעילות


לאחר מכן אערוך אבחנה לפי עקרונות הרפואה הסינית.
ההתבוננות נעשית במדדים רבים כהלך הרוח והתנהלותו , בחירת המילים והטון שלהן,
תחושת הדופק, צבעי הפנים, תמונת הלשון ועוד.
ספרי הרפואה העתיקים אוצרים ידע כיצד להתבונן ומתוך כך להבין את מקורות חוסר האיזון.
 אלו מסתכמים לכלל אבחנה, ממנה נגזרת האסטרטגיה הטיפולית

 

ואז מחליטים על תכנית
בשלב זה אני מעריכה בכמה מפגשים מדובר

ליצירת שינוי משמעותי ומהי התדירות הנדרשת.

מתוך כך נבנית תכנית טיפולים מותאמת.


כלי הטיפול העיקרי הוא הדיקור הסיני העדין

לפי לאבחנה נבחרות הנקודות ,
הטיפול נעשה על פי השיטה הקלאסית באופן עדין מאוד.
לאחר הדיקור משתנה הדופק בהתאם וכך ניתן לדעת האם הושגה המטרה .
במבוגרים אורך הדיקור כעשרים דקות.

למתבגרים ולילדים הוא אורך מספר שניות עד מספר דקות בהתאם לגיל.

בעיות דומות יכולות לקרות מסיבה שונה אצל כל אדם וילד.
אתייחס לעיניין תמיד בהקשר הכולל–

אופיו, הרגליו, הסביבה בה הוא חי ועוד.

כל אלו הופכים את הטיפול לייחודי וספציפי .

גישתי הטיפולית רואה את הילד בשלמותו -

מערך רב רבדים הקושר חומר ורוח ומקיים תקשורת סביבתית ופנימית.

פגישת המשך:
בפגישת ההמשך נבחן את התקדמות הטיפול

והאם מושגות התוצאות הרצויות להן ציפינו.
אבחנת הדופק נערכת בכל פעם מחדש,

נלקחים בחשבון השינויים שחלו בו ונבחרות נקודות הדיקור.

הנחייה תזונתית, פרחי באך ושיטות נוספות

משולבות בהתאם לצורך 

הורים יקרים, אפשר לדבר איתי ולהתייעץ

אולי יש פתרונות שלא לקחתם בחשבון, עומר

המלצות על הטיפול בילדים

עוד על הטיפול בילדים ונוער

bottom of page