top of page

לקבל טיפול 

הפגישה הראשונה כוללת אבחנה וגם טיפול.
נדבר על סיבת הפנייה, ההרגלים, סביבת החיים, והמצב רפואי בהווה ובעבר.
אערוך אבחנה לפי עקרונות הרפואה הסינית,
ספרי הרפואה העתיקים אוצרים ידע כיצד להתבונן באדם ומתוך כך להבין את מקורות הכאב והחולי שלו.
כמו כן משמעותיים גם מדדים כהלך הרוח, התנהלות, מבנה הגוף והקול בחירת המילים,
ויותר מכל אלו תחושת הדופק.
 
בשלב זה אציע תכנית טיפול המותאמת למצבך וניתן  להעריך
לכמה מפגשים נזדקק ליצירת שינוי משמעותי ובאיזו תדירות.
נבחן גם האם יהיה נכון לשלב את ההתמקדות בתהליך המוצע.


הדיקור הסיני - הוא לרוב כלי הטיפול המרכזי

וייתכן שנראה לנכון לשלב
מגע קשוב, התמקדות הנחיות תזונה, פרחי באך ועוד 
 
בהתאם לאבחנה נבחרות הנקודות והטיפול נעשה באופן מדויק ועדין

על פי השיטה הקלאסית, חמשת היסודות ושיטת הגזעים והענפים (stems & branches)
 לאחר הדיקור משתנה הדופק בהתאם, כך ניתן לדעת האם הושגה המטרה.
במבוגרים אורך הדיקור כעשרים דקות.

למתבגרים ולילדים הוא אורך מספר שניות עד מספר דקות בהתאם לגיל.
 
 

 

 

פגישות ההמשך:
פגישות ההמשך הן צעד אחד בכל פעם שיוצר עוד התקדמות משמעותית לטובה.

בכל פגישה נבחן מחדש את התקדמות הטיפול והאם אנחנו מקבלים את התוצאות שלהן ציפינו.
אבחנת הדופק נערכת שוב ונלקחים בחשבון השינויים שחלו בו


יש לך עניין שחשוב לך שיטופל? שתרצי ליצור בו שינוי משמעותי לטובה ? 

נוכל לדבר , תתקשרי אלי אני אשמח לשמוע ממך 050-8246802

או השאירי לי הודעה כאן ומבטיחה לחזור  

תובנות על ריפוי 

bottom of page